Silah yazılısı ve atış puanlaması nasıl yapılıyor?

Silah yazılı sınavında her birinin değeri 2 puan olan 25 soru sorulmakta, dolayısıyla 50 puan
üzerinden değerlendirilmektedir. Ayrıca atış (uygulama) sınavında 5 mermi atılmakta, hedefe
isabet eden her mermi 10 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarılı sayılabilmeniz için silah
yazılısı ve uygulama sınavınızın ortalaması 60 puan olmalıdır.

Diyelim ki silah yazılısından 15 doğrunuz var (15×2= 30), atıştan da üç isabetiniz var
(3×10=30), silah notunuz 30+30= 60 olur.

Silah atışları; 15 metreden, gerçeğe yakın ölçülerde yarım boy erkek siluetine yapılmaktadır.
Sitemize gönderilen yorumların büyük bir çoğunluğunu “silahlı geçme” konusunun oluşturduğunu
tespit etmemiz nedeniyle konuyu bazı örneklerle açıklamayı uygun bulduk.
Örnek-1 : Adayımız 100 soruluk temel eğitimden 70, silah kısmının toplamından 50
almış olsun.
70 + 50 = 120 : 2 = 60 eder ve adayımız “silahlı” geçer.
Örnek-2 : Adayımız 100 soruluk temel eğitimden 50, silah kısmının toplamından 70
almış olsun.
50 + 70 = 120 : 2 = 60 eder ve adayımız “silahlı” geçer.
Örnek-3 : Adayımız 100 soruluk temel eğitimden 66, silah kısmının toplamından 54
almış olsun.
66 + 54 = 120 : 2 = 60 eder ve adayımız “silahlı” geçer.
Örnek-4 : Adayımız 100 soruluk temel eğitimden 48, silah kısmının toplamından 100
almış olsun.
48 + 100 = 148 : 2 = 74 eder ve adayımız “kalır”. Silah kısmından 70’in üstünde
almasına rağmen, temel eğitimde 50’nin altında not aldığı için sınavın tamamından
başarısız sayılır.
Örnek-5 : Adayımız 100 soruluk temel eğitimden 60, silah kısmının toplamından 50
almış olsun.3 92014 Silah yazılısı veatış puanlaması nasıl yapılıyor? | Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi
60 + 50 = 110 : 2 = 55 eder ama adayımız “silahsız” geçer. Çünkü temel eğitimden
geçer not almıştır. Bir sonraki sınavın sadece silah kısmından sorumlu olur.
Örnek-6 : Adayımız 100 soruluk temel eğitimden 60, silah kısmının toplamından 60
almış olsun.
60 + 60 = 120 : 2 = 60 eder ve adayımız “silahlı” geçer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir