Özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli sağlık şartları nelerdir?

SİLAHLI ADAYLARDA ARANAN SAĞLIK ŞARTLARI

Psikiyatri : Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (psikopati), alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak
Nöroloji : Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak
Göz : Körlük veya gece körlüğü olmamak
Kulak-Burun-Boğaz (KBB) : Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı
olmamak
Ortopedi : Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlılığı olmamak

SİLAHSIZ ADAYLARDA ARANAN SAĞLIK ŞARTLARI

a. Psikiyatri : Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (psikopati), alkol ve uyuşturucu
bağımlılığı olmamak
b. Nöroloji : Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak

c. Göz : Körlük veya gece körlüğü olmamak3 92014 Özel güvenlik görevlisi olabilmek içingerekli sağlık şartları nelerdir? | Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi

d. Kulak-Burun-Boğaz (KBB) : Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme
kaybı olmamak

Silahsız kimliğim var. Silahtan sınavına girdim ve kazandım. Kimliğimi silahlıya çevirmek için hangi belgeleri hazırlamam gerekir? Ayrıca tekrar harç yatırmam gerekiyor mu?

Kimliğinizi silahlıya çevirebilmek için aşağıdaki belgelerle ilgili emniyet müdürlüğüne başvurmanız
gerekir. Ayrıca kimlik harcını tekrar yatırmanız gerekmemektedir.
Kimlik başvurusunda adli sicil istenmiyor. Ancak adli sicil kaydı olanların, ilgili mahkeme kararlarından
suret eklemeleri gerekir.

Silahsız kimliğim var, silahlıya çevirmek için ne yapmam gerekir?

Sadece silah (Uygulama) eğitimi almanız ve sınavda başarılı olmanız gerekir.

SİLAHSIZ KİMLİK KARTINI SİLAHLI KİMLİK KARTINA ÇEVİRECEKLER İÇİN
İSTENİLEN BELGELER
Kimlik başvurusunda adli sicil istenmiyor. Ancak adli sicil kaydı olanların, ilgili mahkeme kararlarından
suret eklemeleri gerekir.
1. Dilekçe (Silahlıya Geçme Dilekçesi Örneği)
2. Doldurulmuş ve imzalı ÖGG kimlik kartı
3. Silahlı sertifika (Aslı)
4. Arşiv araştırma formu (Fotoğraflı, 2 Adet)
6. Silahsız kimliğin fotokopisi
7. Fotoğraf (2 Adet)
8. Mavi plastik dosya