80. Özel Güvenlik Sınav Soruları ÇÖZÜMLÜ! (2019)

80. Özel Güvenlik Sınav Soruları ÇÖZÜMLÜ! (2019)

1. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik
görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A. Şüpheliyi en kısa sürede tutanakla Genel Kolluğa teslim eder
B. Şüpheliyi amirine teslim eder
C. Gözaltına alır, kolluğa bilgi verir
D. Çalınan malı sahibine teslim ederek şüpheliyi kolluğa teslim eder
E. Şüpheli şahsın ifadesini alır

Continue reading

İŞKUR Kamu’ya 15 Şubat Personel Alım İlanları

İŞKUR Kamu’ya 15 Şubat Personel Alım İlanları

İŞKUR Kamu’ya 15 Şubat personel ve işçi alımı ilanları yayınladı. KPSS şartsız gerçekleşecek ilana başvurular başlamış olup 19 Şubat 2019 bitimine kadar devam edecektir.


Continue reading

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular’ın cevabını, sorularınıza göre linklere tıklayarak öğrenebilirsiniz.

1.Özel güvenlik görevlisi olabilmek için yaş şartı var mıdır?
2.Özel güvenlik görevlisi olabilmek için eğitim şartı nedir ?
3.Silahsız kimliğim var, silahlıya çevirmek için ne yapmam gerekir?
4.Yaşımı doldurmadığım için silahsız aldığım kimliğimi silahlıya çevirmek istiyorum. Silah eğitimimi aynı eğitim kurumundan almak zorunda mıyım?
5.Silahsız kimliğimi silahlıya çevirirken beş yıllık süre nasıl hesaplanıyor ?

Continue reading

Kimler Özel Güvenlik Olamaz ?

Türk Ceza Kanununun 53. maddesi http://adaletforumu.org/upload/content.php?565-TCK-NIN-53-
MADDESİ belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak

Kursa devam zorunlu mu?

Adayların özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur.
Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin % 10’undan fazlasına devam etmeyenler başarısız
sayılır.

NOT : Eğitimin silahsız bölümü 100 ders saatinden oluşur ve bunun 10 saatine katılmayanların
eğitimi geçersiz sayılır. 20 saatlik silah eğitiminin de 2 saatine katılmamak eğitimin geçersiz
olmasına neden olur.